Δικηγορικό Γραφείο Αρμουτσής & Συνεργάτες

Η ιστοσελίδα αυτή σκοπό έχει να σας κατατοπίσει και να σας βοηθήσει σε νομικά ζητήματα, να καταλάβετε και να κατανοήσετε το πρόβλημά σας από νομική σκοπιά και να βρείτε την πλέον αποδοτική λύση.

Πολλές φορές για την επίλυση του προβλήματος σας δεν απαιτείται να υποβάλετε τον εαυτό σας σε δαπανηρούς και χρονοβόρους δικαστικούς αγώνες, άλλα υπάρχει και η ευχέρεια να βρεθεί μία εξωδικαστική λύση.

Σας δίδουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας σε άμεσο χρόνο, ώστε να μας θέσετε τυχόν προβληματισμούς σας, στους οποίους δεν βρήκατε απάντηση μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

Θα είναι ιδιαίτερη η χαρά και ευχαρίστηση να σας εξυπηρετήσουμε.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αποτελείται από Δικηγόρους που ειδικεύονται σε όλο το φάσμα του Δικαίου.

Παρέχουμε υποστήριξη και νομικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, καθώς συνεργαζόμαστε με Δικηγόρους που έχουν έδρα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

Επιπλέον το Δικηγορικό μας γραφείο έχει τεχνικούς και ειδικούς συνεργάτες (πολιτικούς μηχανικούς, φοροτεχνικούς, μηχανολόγους κλπ), ώστε οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε να είναι πλήρεις.


  • «Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον.»

    «Tο δίκαιο δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά το συμφέρον του δυνατού»–Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

  • «Ώσπερ το ευθύ ευθέος ου δείται, ούτως ουδέ το δίκαιον δικαίου.»

    «Όπως το ίσιο δεν χρειάζεται χάρακα, έτσι και το δίκαιο δεν χρειάζεται δικαιοσύνη»–Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

  • «Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πάνθ’ ορά.»

    «Υπάρχει οφθαλμός της θείας Δικαιοσύνης, ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα»–Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

 

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Διαταγή Πληρωμής οφειλόμενου μισθού, σύμφωνα με τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το ν.4488/17

O Νόμος 4488/2017 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασ...

Περισσότερα...

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τους κινδύνους που ενέχουν τα δάνεια σε ξένο νόμισμα

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc κ.λπ. κατά Banca Rom...

Περισσότερα...

Εφαρμοστέο δίκαιο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Όταν μία έννομη σχέση μεταξύ ιδιωτών, έχει στοιχεία που τη συνδ...

Περισσότερα...

Συμπληρωματικές οδηγίες για την παράλληλη ασφάλιση του άρθρου 36 του ν. 4387/2016

Με την κ.υ.α. με αριθ. Φ.10043/οικ.58770/1442/19.12.2016, δόθηκαν οδηγίες για τ...

Περισσότερα...